Az élet igazságai

25 bölcs mondás a legkiválóbbak tollából

25 bölcs mondás a legkiválóbbak tollából

 1. Nem lehet elégszer ismételni az alapelvet, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha saját boldogságunkat mások boldogságában keressük. (Saint Simon)

 2. Az egésznek része csak az lehet, ki szíve részévé tettet az egészet. (Eötvös József)

 3. Minden órádnak leszakaszd virágát, a jövendőnek sivatag homályit bízd, az Istenség vezető kezére, s élj az idővel! (Berzsenyi Dániel)

 4. Az igazság gyakran sokáig alszik, de végül mégis felébred. (Kossuth Lajos)

 5. Egy a törvény: nincs halandó, ki az életét baj nélkül éli végig, bárhol él. (Szophoklész)

 6. A lét válna kibírhatatlanul unalmassá, ha nem próbálnánk megfejteni azokat a titkokat, amelyeket Isten elrejtett előttünk. (Albert Einstein)

 7. Csak az a tiéd, amit nem veszthetsz el egy hajótöréskor. (El Gazáli)

 8. Vannak még sokan jó lelkek, akikkel az élet útján összeakadunk, és mily szép azokkal barátságban keresztülvándorolni az életen. (Kármán József)

 9. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. (Jézus Krisztus)

 10. A balsorsban mutatkozik meg az igazi bátorság. (Voltaire)

 11. Egyáltalán nincs véletlen: minden megpróbáltatás büntetés vagy jutalom. (Voltaire)

 12. A vizsgálódás nélküli élet, nem embernek való élet. (Platón)

 13. Ahol csak lehet, tégy jót! Közben gondolj arra, hogy aki szívében jó, azt a sors nem terheli nagy szenvedéssel. (Pythagorasz)

 14. Az igazság alapja a hűség, vagyis szavaink és megállapodásaink valódisága. (Cicero)

 15. Minden ember, akivel összekerülök, bizonyos mértékig felettem áll: abban, amit tanulok tőle. (R. W. Emerson)

 16. Tiszteld a nőket! ők szövik és fonják földi sorsunkba a mennyei rózsákat. (Schiller)

 17. Nem tudom, mit rejt sorsod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket. (Ernest Hemingway)

 18. Tartsd magad távol azoktól, akik le akarják törni az ambícióidat! A kis emberek mindig ezt teszik, de a nagyok éreztetik veled, hogy te is naggyá válhatsz.(Mark Twain)

 19. Az élet nem nagy áldozatokból és kötelességekből, hanem apró dolgokból áll, amelyek a hétköznapi mosolyok és kedvesség által nyerik el és tanítják meg a szívet.(Sir Humphrey Davy)

 20. A szerelem az egyetlen gyümölcs, amelynek mindig szezonja van, s mindenki annyit ehet belőle, amennyit csak akar. (Teréz anya)

 21. Majdnem minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt! (Wass Albert)

 22. Az a fontos, hogy mik vagyunk, s nem az, hogy minek tartanak bennünket. (Széchenyi István)

 23. Minél tudatlanabb az ember, annál hiúbb. (Széchenyi István)

 24. Először azt csináld, ami szükséges. Utána azt, ami lehetséges. És hirtelen azon találod magad, hogy megcsináltad a lehetetlent. (Assisi szent Ferenc)

 25. Hiszek benne, hogy Isten irányítja a dolgokat, és neki nincs szüksége a tanácsaimra. Ha Isten vezet, akkor végül minden jóra fordul. Min idegeskednék? (H. Ford)

  Tetszett?! Ne felejtsd el megosztani!

Hirdetés

Egyszer egy öreg indián úgy döntött, hogy meglátogatja a New Yorkban élő barátját

793bc054b214c6d363824af52c394a9a

Egyszer egy öreg indián úgy döntött, hogy meglátogatja a New Yorkban élő barátját. Mikor odaért hozzá, a barát elvitte őt sétálni , hogy bemutassa néki a számára oly szokatlan nagyvárosi életet. Sétálgatás közben megtárgyalták egymás kisebb nagyobb dolgait, hiszen már rég nem találkoztak. A kölcsönösen örvendetes beszélgetés közepette egyszer csak az öreg megállt s emigyen szólt…. Pszz… hallod….?……Mit? Kérdezte kíváncsian a New Yorki, bár kicsit meglepődve, hiszen a reggeli zajos város hangja mindent apró hangot elnyomott… Hát a tücsök ciripelést! Válaszolt szelíden. A barát kérdő tekintettel figyelt, s gondolta magában… millió ember s rohanó kocsik sokaságának zajában milyen tücsök hangot hallhat? Ám az indián csak kitartóan fülelt, s a járda és az út rengetegében megbúvó bokrocska felé indult. Oda érve, mosollyal az arcán mutatta, a kis levélkén pihenő bogaracskát. A barát csak bámult, s meglepetten kérdezte… hogy hogy csak te hallottad meg őt s más nem? Az öreg válasz helyett, kért egy kis apró pénzt tőle, melyet készséggel adott sebtiben a barát, hiszen kíváncsisága ott izzott minden porcikájában. Aztán feldobta a levegőbe őket… Csörömpölve földet értek a maroknyi apró pénzek, s szerte szét gurultak az emberek lábától hemzsegő járdán. A körülöttük rohanó emberek hirtelen mind megálltak, s a szétguruló aprópénzeket figyelték. Az öreg ezek után a barátja szemébe nézett kedvesen, s így szólt… látod testvérem? Mindenki azt hallja s látja meg ahol a tudatát s figyelmét tartja..
Hirdetés

A férfi a táncban és az életben vezet – a nő követi

A férfi a táncban és az életben vezetA férfi a táncban és az életben vezet – a nő követi. Ez eddig rendben van. De vezetni csak az tud, aki tiszteli a másik lényét. Tiszteli a szabadságát. És úgy vezet, hogy öröm legyen követni őt. – Müller Péter

Várnai Zseni: ANYÁM AZ ŐSZBEN

Várnai Zseni ANYÁM AZ ŐSZBEN

Várnai Zseni: ANYÁM AZ ŐSZBEN

Oly kicsire zsugorították az évek,
meggörnyesztették a szenvedések,
a háta hajlott, a szeme árkos,
s mint a fa kérge, arca ráncos.

Pompázó szépnek sohse láttam,
csak munkában, kopott ruhában,
remegni értünk, sírni, félni,
én nem láttam az anyámat élni.

Mint dús gyümölcsfa, megszedetten
áll ő kopárra szüretelten
a késő őszben, s földre hajlik,
panaszló hangja alig hallik.

Gyümölcsei már mind leértek,
magában néz elé a télnek,
a hosszú télnek, elmúlásnak,
lassan a földberoskadásnak.

Deres fejét az ősz belengi,
látom őt lassan ködbeveszni,
belehullni az öröklétbe,
időtlen, nagy végtelenségbe.

Termő porából élet érik,
aranyszíve a napban fénylik,
így él majd ő gyümölcsben, fában,
elmúlhatatlan anyaságban.

Bényei József: Végrendelet

Bényei József Végrendelet

Bényei József: Végrendelet

A világot úgyis ki kell bírni.
Ne engedd a virágokat sírni.

Ne engedd a madarakat félni,
a hűséget hóban elvetélni,

az álmokat este megalázni,
almafákat áprilisban fázni,

a perceket ne engedd megállni,
ablakokat örökre bezárni,

csillagfényű éjszakákra lőni,
ösvényeket indákkal benőni.

Ameddig a vállad íve bírja,
vigyázz minden virágtalan sírra,

vigyázz minden társtalan magányra,
füstre, fényre, ember-glóriára.

Aki árva arccal sír az égre,
takarj szelíd álmot a szemére.

Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni:
valakinek embernek kell lenni.

Go to Top