Egy öreg házaspár ül otthon a tv előtt

Hirdetés

A prédikátor a mise végén így szól a gyülekezethez:
– Jövő héten a hazugságról lesz szó. Addig olvassátok el Márk könyvének 17-ik fejezetét!
Következő héten így szól a hívekhez:
– Emelje fel a kezét, aki elolvasta a 17-ik fejezetet.
Majd, látva a felemelkedő kezeket, folytatja:
– Akkor a mai témánknál is vagyunk, ugyanis Márk könyve csak 16 fejezetből áll.

Hirdetés

+1 vicc:
Egy öreg házaspár ül otthon a tv előtt, és istentiszteletet néznek. A prédikátor mondja:
– Tegyétek bal kezeteket a beteg testrészre, a jobb kezeteket emeljétek a magasba, és kiáltsátok: “Hiszek Istenben!”, és a betegség elmúlik.
A feleség ráteszi bal kezét a fájós lábára, felemeli jobb kezét, elkiáltja magát: “Hiszek Istenben!”. A lábfájás egyből elmúlik.
Erre a férj is felbátorodik és ráteszi bal kezét a nadrágsliccére, felemeli a jobb kezét, már éppen mondaná, amikor felesége megszólal:
– A tisztelendő úr azt mondta, hogy gyógyítani tud, nem halottakat feltámasztani!

Hirdetés