Jó hír a nyugdíjasok számára! Egyszeri segély nyugdíjasoknak!

Hirdetés

Jó hír a nyugdíjasok számára, hogy egyszer igényelhető segély igénybevételére van lehetőségük abban az esetben, ha a kifizetés nem éri el a 70 000 forintot. Az igénylésre abban az esetben van mód, ha olyan élethelyzet alakul ki, mely a létfenntartást veszélyeztetni. Ilyen például egy közeli hozzátartozó halála, betegsége, vagy valamilyen elemi csapás. Az elbírálás során az is jelentőséggel bír, hogy egyedül él-e a nyugdíjas.

Az ONYF weboldaláról tölthető le a kérelmezéshez szükséges formanyomtatvány, melyhez azonban azokat a dokumentumokat is csatolni kell, melyek bizonyítják a krízishelyzet fennálltát. A beadott kérelem elutasítását mindenképpen el kell fogadni, fellebbezésnek helye nincs. S hogy mekkora összeget kaphatnak a nyugdíjra jogosultak? Minimum 15 000, és maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét, vagyis jelenleg 42 750 forintot. Az ONYF főigazgatójának engedélyével mód van a háromszoros összeg, azaz 85 000 forint odaítélésére is.

A segélyt az alábbi körbe tartozó nyugdíjasok kérhetik

  1. öregségi nyugellátásban,
  2. rehabilitációs járadékban,
  3. özvegyi nyugellátásban,
  4. árvaellátásban,
  5. szülői nyugdíjban,
  6. baleseti hozzátartozói nyugellátások valamelyikében, vagy
  7. özvegyi járadékban részesülő nyugdíjas.

A kérelem mindenkori, friss formanyomtatványa az ONYF weboldalán megtalálható, vagy innen letölthető…

Forrásanyagok, kapcsolódó webhelyek

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,

168/1997. (X. 6.) Kormány rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról,

Emberi Erőforrások Minisztériumának Ügyfélszolgálati portálja
Országos Nyugdíjfolyósítő Főigazgatóság

Hirdetés